Uitschrijven van een aanbesteding

Er komt nogal wat kijken bij het uitschrijven van een aanbesteding. U wilt natuurlijk dat alles rechtmatig verloopt en u wilt procedures voorkomen. Ook moet u voldoen aan de ingewikkelde wet- en regelgeving van het aanbestedingsrecht. Gelukkig vindt u betrouwbaar en gedegen juridisch advies bij Bosma Legal. De regels van de Aanbestedingswet 2012 weet zij op een juiste en praktische manier toe te passen. Ook krijgt u hulp bij bijvoorbeeld de keuze van een enkelvoudige, meervoudige of Europese aanbesteding.

Aanbestedingsprocedure, eisen en uitvoering

Naast het waarom, helpt Bosma Legal ook met de uitwerking van het hoe… Want vooraf moet voor alle inschrijvende partijen duidelijk zijn wat de aanbestedende dienst eist. Bij het uitschrijven van de eisen in een aanbestedingsdocument let Bosma Legal op de geldende wet- en regelgeving, op de bestaande jurisprudentie én de praktische invulling van het geheel. Tot slot wordt ook het bijbehorende contract opgesteld en toegevoegd. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst vangt Bosma Legal eventuele vragen af en biedt ze ondersteuning wanneer er klachten of geschillen ontstaan. Uw aanbesteding is dus van a tot z in goede handen!
Aanbestedingsrecht
Grondig en daardoor effectief, zo loopt u ook in de toekomst minder snel tegen problemen aan.
Overeenkomsten zijn altijd praktisch uitvoerbaar en opgesteld met gevoel voor interne bedrijfsbelangen.